Podsumowanie Targów K-Show w Dusseldorfie

03 listopada 2022
Targi K 2022 w przekonaniu organizatorów stanowią siłę napędową dla innowacji światowego przemysłu tworzyw sztucznych i gumy, przekładającą się w pierwszej kolejności na mnogość konkretnych rozwiązań, maszyn i produktów w kierunku transformacji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Radość przemysłu tworzyw sztucznych i gumy z możliwości ponownej osobistej wymiany opinii i prezentacji rozwiązań na światowym poziomie, po okresie minionych trzech lat charakteryzowała targi K 2022 zapewniając doskonałe nastroje wśród 3037 wystawców. Firmy zgłaszały wyjątkowo dobre rezultaty osiągnięte w trakcie targów i wyraźną chęć inwestowania wśród odwiedzających branżę, wspominając o obiecujących nowych relacjach z klientami i zawieraniu licznych, po części spontanicznych transakcji biznesowych. 

„K w Düsseldorfie po raz kolejny spełnił swoje oczekiwania. Nadal są to najbardziej międzynarodowe, kompletne i innowacyjne targi dla całego światowego przemysłu tworzyw sztucznych i gumy”, mówi Erhard Wienkamp, ​​dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf, zachwycony dobrymi wynikami i dodaje: „Targi w imponujący sposób pokazały, jak cenne są nawiązywanie bezpośrednich kontaktów twarzą w twarz, przypadkowe spotkania oraz fizyczne doświadczenia związane z marką i produktem. Jesteśmy bardzo zadowoleni, widząc, że Targi K 2022 odniosły sukces w wysyłaniu silnych sygnałów jako siła napędowa innowacji w branży, a nasi wystawcy prowadzili interesy z dużą liczbą międzynarodowych klientów o dużych możliwościach decyzyjnych. 176.000 gości branżowych ze wszystkich kontynentów odwiedziło to najważniejsze wydarzenie branżowe w Düsseldorfie. Warto odnotować 70% udział gości zagranicznych na K 2022, utrzymujący się na niezmiennie wysokim poziomie.

Opinia Ulricha Reifenhäusera, Przewodniczącego Rady Doradczej Wystawców na K 2022, jest również bardzo pozytywna: „Ponieważ w ciągu ostatnich trzech lat prawie żadne targi nie mogły się odbyć na całym świecie, również na poziomie krajowym, K 2022 był jeszcze bardziej wyczekiwany jako światowe targi nr 1 w branży tworzyw sztucznych i gumy nadając nowy impuls we wszystkich sektorach naszej branży. Wiele, częściowo nieoczekiwanych negocjacji dotyczących konkretnych umów, które odbyły się na targach, mówi same za siebie!” Obecna nieprzewidywalność i niepewność wydarzeń powoduje, że sytuacja w branży jest ogólnie napięta, ale nie zaszkodziło to zaangażowaniu wystawców i zainteresowaniu odwiedzających, wręcz przeciwnie: „Zwłaszcza teraz w niespokojnych czasach i gdy przemysł tworzyw sztucznych przechodzi transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym K 2022 był idealnym miejscem do wspólnego i aktywnego wytyczania kursu na przyszłość – podsumowuje Ulrich Reifenhäuser. 

Zwłaszcza bogactwo nowych technologii, które prezentowali producenci surowców, producenci maszyn i przetwórcy tworzyw sztucznych w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony zasobów i ochrony klimatu, zachwyciło odwiedzających targi. Komentując to, Ulrich Reifenhäuser powiedział: „Można wyraźnie odczuć, że wszystkie firmy od początku łańcucha procesów zaakceptowały potrzebę wzięcia na siebie odpowiedzialności społecznej i myślenia o tworzywach sztucznych w sposób zrównoważony. Różnorodność rozwiązań, maszyn i produktów służących transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym zaprezentowanych na K 2022 była niesamowita.” Handlowcy na tegoroczne targi K przybyli ze 157 krajów. Obok Niemiec silnie reprezentowanymi krajami europejskimi ze strony odwiedzających były Holandia, Włochy, Turcja, Francja, Belgia, Polska i Hiszpania. 

42% odwiedzających pochodziło z zagranicy. Podczas gdy goście z regionu Azji Wschodniej byli mniej licznie reprezentowani niż trzy lata temu, ze względu na obecnie trudniejsze warunki w tych krajach oraz przepisy dotyczące kwarantanny, liczną grupę stanowili goście z USA, Brazylii i Indii. Dla około dwóch trzecich wszystkich zwiedzających na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania znalazły się maszyny i instalacje. 57%, a więc o 5% więcej niż na K 2019, wyraziło zainteresowanie surowcami i materiałami pomocniczymi, przy czym szczególnie popularne są recyklaty i biotworzywa. Dla 28% głównym powodem przybycia były półprodukty i części techniczne z tworzyw sztucznych i gumy (możliwe były wielokrotne odpowiedzi). Ponad 70% wszystkich odwiedzających reprezentowało szczebel najwyższego i średniego kierownictwa. Najwyższe oceny wystawili odwiedzający K 2022 za kompletność asortymentu i odwzorowanie całego łańcucha dostaw. 98% wszystkich obecnych profesjonalistów stwierdziło, że w pełni osiągnęli cele związane z wizytą. Podczas ośmiu targowych dni stało się jasne, że tegoroczna K jest w stanie trafić w oczekiwany przez zwiedzających cel, wybierając gorące tematy, gospodarkę o obiegu zamkniętym, ochronę klimatu i cyfryzację. Pod względem zamierzeń inwestycyjnych maszyny i urządzenia do przetwarzania i recyklingu odpowiedzi respondentów oscylowały na poziomie 43%. Skupiono się w szczególności na zrównoważonym rozwoju, ale także na gospodarce o obiegu zamkniętym i efektywności energetycznej oraz dotyczącej zasobów i gospodarki magazynowej w produkcji. Około 40% decydentów stwierdziło, że zajmują się tematem dekarbonizacji.

Oficjalny pokaz specjalny „Tworzywa kształtują przyszłość” koncentrował się na wyzwaniach gospodarczych, społecznych i ekologicznych oraz potencjalnych rozwiązaniach wokół tematów przewodnich w dyskusjach i wykładach, a wystawa ta cieszyła się dużym zainteresowaniem przez cały czas. Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, na którym VDMA i 13 jej firm członkowskich imponująco zademonstrowało znaczenie technologii we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle tworzyw sztucznych, zdobyło uznanie wśród międzynarodowej publiczności dzięki pokazom na żywo i dużej ilości ugruntowanej wiedzy a także szczegółowe informacje prezentowane na ten temat. Na tegorocznych targach K w Düsseldorfie nie zabrakło również dyskusji na temat globalnego „języka produkcji maszyn”, OPC UA. Norma ta pozwala na dokładniejszą i bardziej ukierunkowaną koordynację parametrów przetwarzania danych maszyn i urządzeń. To z kolei jest uważane za ważny warunek wstępny dla zoptymalizowanego zarządzania. 40 firm z ośmiu krajów wzięło udział w pokazowym projekcie OPC UA na targach. W Kampusie Naukowym zarówno wystawcy, jak i odwiedzający K 2022 otrzymali skondensowany przegląd działalności naukowej i odkryć w sektorze tworzyw sztucznych i gumy. Liczne uniwersytety, instytuty i instytucje finansujące oferowały tu możliwość bezpośredniego dialogu. Z oferty Plastics Training Initiative (KAI) skorzystało wielu uczniów, stażystów i studentów w celu zebrania informacji na temat profili zawodowych i możliwości kariery w branży tworzyw sztucznych. 

Kolejna edycja Targów K w Düsseldorfie odbędzie się w dniach 8-15 października 2025 roku, na którą już teraz zapraszamy.

Źródło: tworzywa.pl