Będąc przedsiębiorstwem odpowiedzialnym, kreującym pozytywne zachowania w otoczeniu rynkowym widzimy potrzebę ciągłego doskonalenia również w ekologicznym podejściu do wykorzystania zasobów. W obszarze Biznesu Tworzywowego staramy się minimalizować wpływ na środowisko naturalne w procesie produkcji ale również współpracując z przetwórcami i angażując się w inicjatywy wspierające racjonalne wykorzystanie tworzyw na wszystkich etapach ich cyklu życia.

 

Działalność produkcyjną prowadzimy w zgodzie z normami i wytycznymi Unii Europejskiej mogąc pochwalić się wieloma certyfikatami potwierdzającymi spełnienie założeń norm:

  • Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
  • Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
  • Systemu Zarządzania Energią ISO 50001
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001
  • Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000
shutterstock_621237140.jpg [129.75 KB]

Współpracujemy w organizacjach i stowarzyszeniach mających za zadanie przekształcić zasady funkcjonowania sektora tworzyw w myśl Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Jesteśmy czynnym członkiem inicjatywy CEFLEX i wspólnie pracujemy nad tym, aby do roku  2025 wszystkie opakowania elastyczne funkcjonowały w obiegu zamkniętym.

Myśląc globalnie nie zapominamy o działaniu lokalnym. W ciągu ostatnich lat sukcesywnie zmniejszamy emisję, ilość odpadów, zapotrzebowanie energetyczne w naszych procesach produkcyjnych równocześnie udoskonalając produkt oraz zachowując jego najwyższą jakość. Naszym celem i deklaracją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w obrębie procesów produkcyjnych i działalności prowadzonej w Małopolsce do roku 2050.

W Biznesie Tworzywowym aby osiągnąć ten cel stale udoskonalamy gospodarowanie surowcami, energią i produktami ubocznymi - efektywniej wykorzystujemy zasoby i sukcesywnie zmniejszamy oddziaływanie produkcji na otoczenie. Planujemy kolejne kroki takie jak: obniżenie zużycia pary wodnej, eliminacja szkodliwych rozpuszczalników z ciągów technologicznych, inwestycje w instalacje energii odnawialnej, dalsze obniżenie emisji CO2 i substancji szkodliwych do atmosfery.