STA_0111 min.jpg [406.97 KB]

Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw

Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw to jednostka powstała z przekształcenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty S.A. Oferuje dobór surowca do wyrobów klienta z gamy tworzyw oferowanych przez Grupę Azoty, jak również opracowuje nowe surowce oparte o tworzywa z oferty Grupy Azoty spełniające indywidualne wymagania klienta.
Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw wykonuje w ramach usług badanie próbek tworzyw konstrukcyjnych, w szczególności poliamidów (PA) i poliacetali (POM), a także innych tworzyw sztucznych (PC, PP, PE, ABS, PBT, PET, PTFE) zarówno surowców (granulatów, proszków), jak i wykonanych z nich wyrobów.

 

Badania oferowanie przez Centrum Projektowania i Rozwoju Aplikacji Tworzyw:

Przygotowanie kształtek do badań

 • metodą wtryskiwania,
 • metodą obróbki wiórowej z wyrobów np. z wyprasek wytworzonych metodą wtryskiwania, wyrobów wytłaczanych,
 • wycinania próbek przy użyciu ręcznej prasy i wykrojników z wyrobów płaskich: płyt, arkuszy, folii zarówno z termoplastów, jak i z elastomerów.

Właściwości fizykochemiczne

 • lepkość względna i liczba lepkościowa roztworu poliamidu,
 • gęstość właściwa,
 • zawartość popiołu (zawartość wypełniacza),
 • zawartość wody metodą kulometryczną,
 • identyfikacja rodzaju tworzywa oraz dodatków– badanie wykonywane metodą FTIR oraz metodą DSC,
 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR),
 • oznaczanie średniej masy cząsteczkowej polimerów oraz rozrzutu masy cząsteczkowej metodą chromatografii żelowej GPC,
 • oznaczanie emisji formaldehydu z wyprasek (VDA 275).

Właściwości cieplne

 • DSC – różnicowa kalorymetria skaningowa – oznaczanie właściwości cieplnych tworzyw sztucznych: ciepło topnienia i krystalizacji, temperatura topnienia i rekrystalizacji, temperatura zeszklenia, ciepło właściwe,
 • TGA – analiza termograwimetryczna – oznaczanie stabilności termicznej materiałów polimerowych, określanie składu chemicznego,
 • temperatura mięknienia Vicata,
 • temperatura ugięcia pod obciążeniem HDT.

Barwa i połysk

 • oznaczenie parametrów barwy tworzyw sztucznych i całkowitej różnicy barwy ΔE w systemie CIE Lab lub innym, indeksu białości, żółtości,
 • badanie połysku powierzchni wyrobów.

Właściwości mechaniczne tworzyw i wyrobów z tworzyw sztucznych

 • właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu,
 • właściwości mechaniczne przy zginaniu,
 • właściwości mechaniczne przy ściskaniu,
 • udarność z karbem i bez karbu,
 • twardość
 • skurcz przetwórczy i wtórny kształtek.

Palność tworzyw sztucznych

 • odporność na żar i temperatura zapłonu rozżarzonym drutem ,
 • palność wg. różnych norm

Właściwości elektryczne

 • oporność właściwa powierzchniowa i skrośna materiałów elektroizolacyjnych.
 • czas zaniku ładunku po naelektryzowaniu (właściwości antystatyczne materiału).

Właściwości reologiczne

 • wskaźnik szybkości płynięcia masowy i objętościowy (MFR; MVR),
 • reologiczne krzywe płynięcia

Badania identyfikacyjne

 • oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, chromu (VI), rtęci – metoda ASA,
 • oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, chromu, baru, selenu, antymonu, arsenu,
 • identyfikacja rodzaju tworzywa metodami: FTIR, DSC, EDX,
 • identyfikacja dodatków do tworzyw (stabilizatory, plastyfikatory, barwników, uniepalniaczy, wypełniaczy) metodami: FTIR, EDX, GC-MS,
 • oznaczanie ilości wypełniaczy (związki mineralne, sadza)
 • badanie właściwości cieplnych: ciepło topnienia i krystalizacji, temperatura topnienia i rekrystalizacji, temperatura zeszklenia, ciepło właściwe, kinetyka reakcji chemicznych – metodą DSC,
 • określanie składu pierwiastkowego powierzchni i przełomów metodą EDX,
 • badanie defektów struktury (np. efekty starzenia) metodą SEM,
 • wykonywanie zdjęć mikroskopowych powierzchni i przełomów metodą SEM,
 • określenie wielkości i kształtu wypełniaczy metodą SEM,
 • potwierdzenie tożsamości tworzywa metodą FTIR, zgodnie z wytycznymi Farmakopei 7.0.