Wspólnie zamknijmy pętlę

 

Ściśle współpracujemy z przetwórcami przystosowując receptury w celu ograniczenia energochłonności przetwórstwa. Wspólnie dobieramy tworzywo zgodnie z regułami ekoprojektowania i koncepcją Gospodarki w Obiegu Zamkniętym. Udoskonalając właściwości przetwórcze oraz funkcjonalność wyrobów i możliwość ich powtórnego przetworzenia wpływamy na wydłużenie życia produktu co polepsza jego profil ekologiczny i obniża ślad węglowy.

Prowadzimy działalność edukacyjną dotyczącą tworzyw sztucznych i właściwego z nimi postępowania na każdym etapie cyklu życia. W swoich działaniach już od wielu lat promujemy dobre praktyki i obalamy mity związane z tworzywami. Począwszy od 2014r cyklicznie organizujemy Dni Tworzyw Sztucznych i inne wydarzenia promujące wiedzę o tworzywach i dobre praktyki związane z ich używaniem, segregacją i recyclingiem wśród pracowników, społeczności lokalnej oraz dzieci i młodzieży.
Wierzymy że dzięki wspólnemu wysiłkowi jesteśmy w stanie zamknąć pętlę obiegu tworzyw w gospodarce i w pełni uwolnić ich potencjał ekologiczny. Głęboko wierzymy że stosując zasadę 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sprawimy że tworzywa odzyskają właściwą pozycję w gospodarce i w naszej świadomości bo właściwie traktowane mogą być nadzieją na ochronę zasobów i lepsze jutro nie zagrożeniem jak często są teraz odbierane.
shutterstock_1429265792.jpg [272.45 KB]

Szacuje się, że tylko 5% wartości plastikowych materiałów opakowaniowych pozostaje w gospodarce, reszta jest tracona po bardzo krótkim użyciu. Strata z tego powodu corocznie oscyluje w granicach 70-105 miliardów euro.

Dzięki drugiemu życiu tworzyw oszczędzamy zasoby i chronimy środowisko.