T-400-YL-2 (Copy).jpg [97.38 KB]

Tarnodur A

Tarnodur A (PBT) to gama modyfikowanych odmian tworzyw konstrukcyjnych, produkowanych na bazie termoplastycznych poliestrów – politereftalanu butylu (PBT). Jego główne cechy to wysoka odporność cieplna, wytrzymałość mechaniczna i sztywność, doskonałe właściwości dielektryczne, niska chłonność wilgoci, wysoka stabilność wymiarowa, doskonałe właściwości przetwórcze.
Podstawowymi odmianami Tarnoduru A produkowanymi w Grupie Azoty Compounding Sp. z o.o. są odmiany wzmocnione włóknem szklanym, napełnione kulkami szklanymi oraz odmiany uniepalnione. Tworzywo znajduje zastosowanie zwłaszcza w motoryzacji, elektrotechnice, elektronice oraz do wytwarzania części maszyn.