Pośród głównych funkcjonalności zaimplementowanych w Serwisie e-plastics.eu należy wyróżnić możliwości prawidłowego doboru materiału (tworzywa sztucznego) do pożądanej aplikacji oraz optymalizację tego procesu, szczególnie pod kątem warunków użytkowania i właściwości detalu. Dzięki dostępnym narzędziom użytkownicy mogą wykorzystać i jednocześnie rozbudowywać zgromadzone zasoby wiedzy dotyczące właściwości materiałów (tworzyw sztucznych), interpretacji kart charakterystyk, parametrów użytkowych i przetwórczych, możliwości zastosowania, a także orientacyjnej weryfikacji parametrów ekonomicznych.

Zasoby bazodanowe (wiedzowe) wraz z przypisanymi do nich narzędziami zostały podzielone na dwie główne grupy:

  • WYSZUKIWARKA PRODUKTOWA (dotyczy ona wyłącznie GATUNKÓW TWORZYW znajdujących się w aktualnej ofercie Grupy AZOTY – formy podstawowe i modyfikowane PA6, PA66, PA12, PBT, PPC, PPH),
  • LEKSYKON (znajdują się w nim wielopoziomowe zasoby wiedzy obejmujące praktycznie wszystkie TYPY TWORZYW TERMOPLASTCZNYCH, w tym materiały będące poza ofertą Grupy AZOTY).

Oferowane usługi dedykujemy w pierwszej kolejności przedstawicielom kadry technicznej i inżynierskiej pracujących w biurach konstrukcyjnych, biurach inżynierskich, zakładach produkcyjnych (działach produkcji, technologii, kontroli jakości, laboratoriach). Finalny dobór tworzywa do produkcji wymaga testów laboratoryjnych i prób produkcyjnych dlatego po zapoznaniu się z ofertą zalecamy kontakt z naszymi doradcami technicznimi i handlowymi.

ZASTRZEŻENIE: Wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem serwisu  e-plastics.eu mają charakter orientacyjny i zostały podane tylko dla celów poglądowych.

Jednocześnie właściciel witryny oświadcza, że prezentowane treści zostały zamieszczone z zachowaniem należytej staranności i dbałości o jak najwyższy poziom zawartości merytorycznej, a także z wykorzystaniem wiedzy zawodowej posiadanej przez doświadczony zespół ekspertów branżowych. Nie stanowią one jednak podstaw do dostarczenia jakiejkolwiek gwarancji z tytułu właściwego lub niewłaściwego ich wykorzystania.