Elementy urządzeń z branży elektrotechniki i elektroniki z racji specyficznych warunków pracy i ciągłego narażenia na bezpośredni kontakt z prądem elektrycznym wymagają odpowiednich materiałów eliminujących zagrożenia wynikające z charakteru ich środowiska pracy. Cechy tworzyw sztucznych takie jak wytrzymałość dielektryczna oraz wysoka rezystancja powierzchniowa predysponują ten rodzaj materiału do wielu zastosowań w sektorze E&E. Technologie przetwórcze tworzyw sztucznych pozwalają na produkcję detali w tempie nieosiągalnym przy zastosowaniu technologii obróbki materiałów tradycyjnych a wysoka precyzja otrzymywanych elementów oraz niski koszt produkcji pozwoliły na prawie całkowite opanowanie sektora przez wielorakie odmiany tworzyw sztucznych.

Stosowane są do produkcji niezliczonych detali przykładowo wspominając: elementy skrzynek rozdzielczych, elementy instalacji wysokiego i niskiego napięcia, obudowy urządzeń pomiarowych, wtyczki, gniazdka, filtry przeciwzakłóceniowe, puszki, wyłączniki różnicowo-prądowe, osłony przewodów i wiele innych.